Cyhoeddiadau / Publications

Bwriad MOROL yw cyhoeddi monograffau, erthyglau, traethodau, llyfryddiaethau, dogfennau gwreiddiol, adroddiadau cynadleddau ar amryw agweddau ar hanes morwrol Cymru.

Mae MOROL, mewn cydweithrediad â Gwasg Carreg Gwalch, yn cyhoeddi cyfres sy’n rhoi sylw i amrywiol agweddau ar hanes morwrol Cymru.  Bydd y gyfres yn cynnwys llyfrau newydd, ailgyhoeddiadau a chyfieithiadau.

Dylid archebu cyhoeddiadau yn syth o Wasg Carreg Gwalch: www.carreg-gwalch.co.uk

Mae aelodau MOROL yn derbyn disgownt o 10% ar y prisiau isod, a chludiant am ddim, drwy ddyfynu’r rhif aelodaeth.

Cyhoeddiadau hyd yma ac ar y gweill:

Terry Davies, Borth: A Maritime History (Gwasg Carreg Gwalch, 2009) ISBN 9781845241537 £8.50*

Aled Eames, Ships and Seamen of Anglesey 1558-1918 – Studies in Local and Maritime History (Gwasg Carreg Gwalch) ISBN 9781845273521 £18

Aled Eames & Emrys Hughes ac/and John Alexander, Porthmadog Ships (Gwasg Carreg Gwalch, 2009) ISBN 9781845271411 £18

Robin Evans, Ffarwel i’r Grassholm Gribog: Moelfre a’r Môr (Gwasg Carreg Gwalch, 2009) ISBN 9781845272456  £12

Robin Evans, Merched y Môr (Gwasg Carreg Gwalch, 2013) ISBN 9781845274528  £12

Robin Evans (gol.), Pysgotwyr Cymru a’r Môr (Gwasg Carreg Gwalch, 2011) ISBN 9781845273293  £12

Bryan D. Hope, A Commodious Yard: The Story of William Thomas & Sons, Shipbuilders of Amlwch (Gwasg Carreg Gwalch, 2005), 9781845270216 £14.50*

Geraint Jenkins, Traddodiad y Môr (Gwasg Carreg Gwalch, 2004) ISBN 9780863819322 £7*

J Geraint Jenkins, Welsh Ships and Sailing Men (Gwasg Carreg Gwalch, 2006) ISBN 0-86381-962-1 £8.95

David Thomas, Hen Longau Sir Gaernarfon (Gwasg Carreg Gwalch, 2007) ISBN 1-84527-076-2 £12

*(wedi’u hychwanegu at y gyfres)

Ken Lloyd Gruffydd, Maritime Wales in the Middle Ages .2016.

Elinor Ellis. The Captain’s Wife. (Gwasg Carreg Gwalch, 2016).- http://www.carreg-gwalch.com/product/captain_s_wife_the/

ac ar y gweill …

Robin Evans, Moelfre:Maritime Village

Robin Evans (ed.), Welsh Fishing Ports: A Miscellany

 David James, Newport 1450

 

Darlith Goffa Aled Eames Memorial Lecture

Ar gael drwy gysylltu’n uniongyrchol â MOROL (heb gynnwys cludiant)

Darlith Goffa Aled Eames Memorial Lecture 2005: Dr David Jenkins,  Llafurwyr y Môr/Toilers of the Sea.  £1 (aelodau MOROL members – £0.50)

Darlith Goffa Aled Eames Memorial Lecture 2007: Dr Adrian Jarvis, A Complex Relationship: North Wales, Liverpool and the Sea/ Perthynas gymhleth: Gogledd Cymru, Lerpwl a’r Môr.   £2 (aelodau MOROL members – £1)

Darlith Goffa Aled Eames Memorial Lecture 2009:  Twm Elias, Smyglwyr Cymru/Welsh Smugglers.  £4 (aelodau MOROL members – £3).

 

 

MOROL aims to publish monographs, articles, books, essays, bibliographies, original documents, conference reports on all aspects of Welsh maritime history.

MOROL, in cooperation with Gwasg Carreg Gwalch, is publishing a series dedicated to Welsh maritime history.  The series will include new titles, reprints and translations.

Orders should be made direct to Gwasg Carreg Gwalch: www.carreg-gwalch.co.uk

MOROL members receive a discount of 10% on the prices listed below, with free post and packing, by quoting your membership number.

Publications to date and pending:

Terry Davies, Borth: A Maritime History (Gwasg Carreg Gwalch, 2009) ISBN 9781845241537 £8.50*

Aled Eames, Ships and Seamen of Anglesey 1558-1918 – Studies in Local and Maritime History (Gwasg Carreg Gwalch) ISBN 9781845273521 £18

Aled Eames & Emrys Hughes ac/and John Alexander, Porthmadog Ships (Gwasg Carreg Gwalch, 2009) ISBN 9781845271411 £18

Robin Evans, Ffarwel i’r Grassholm Gribog: Moelfre a’r Môr (Gwasg Carreg Gwalch, 2009) ISBN 9781845272456  £12

Robin Evans, Merched y Môr (Gwasg Carreg Gwalch, 2013) ISBN 9781845274528  £12

Robin Evans (ed.), Pysgotwyr Cymru a’r Môr (Gwasg Carreg Gwalch, 2011) ISBN 9781845273293  £12

Bryan D. Hope, A Commodious Yard: The Story of William Thomas & Sons, Shipbuilders of Amlwch (Gwasg Carreg Gwalch, 2005), 9781845270216 £14.50*

Geraint Jenkins, Traddodiad y Môr (Gwasg Carreg Gwalch, 2004) ISBN 9780863819322 £7*

J Geraint Jenkins, Welsh Ships and Sailing Men (Gwasg Carreg Gwalch, 2006) ISBN 0-86381-962-1 £8.95

 David Thomas, Hen Longau Sir Gaernarfon (Gwasg Carreg Gwalch, 2007) ISBN 1-84527-076-2 £12

Elinor Ellis. The Captain’s Wife. (Gwasg Carreg Gwalch, 2016).- http://www.carreg-gwalch.com/product/captain_s_wife_the/

*(added to the ‘MOROL Series’)

Due soon …

Robin Evans, Moelfre:Maritime Village

Evans (ed.), Welsh Fishing Ports: A Miscellany

David James, Newport 1450

 

Darlith Goffa Aled Eames Memorial Lecture

Available directly from MOROL (excludes cost of post and packing)

Darlith Goffa Aled Eames Memorial Lecture 2005: Dr David Jenkins,  Llafurwyr y Môr/Toilers of the Sea.  £1 (aelodau MOROL members – £0.50)

Darlith Goffa Aled Eames Memorial Lecture 2007: Dr Adrian Jarvis, A Complex Relationship: North Wales, Liverpool and the Sea/ Perthynas gymhleth: Gogledd Cymru, Lerpwl a’r Môr.   £2 (aelodau MOROL members – £1)

Darlith Goffa Aled Eames Memorial Lecture 2009:  Twm Elias, Smyglwyr Cymru/Welsh Smugglers.  £4 (aelodau MOROL members – £3).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s